Cennik

  • Pierwsza konsultacja -50 minut.............110 zł
  • Kolejna konsultacja - 50 minut...............100 zł
  • Psychoterapia indywidualna - 50 minut...100 zł
  • Konsultacja pary/małżeńska - 80 minut....160 zł
  • Psychoterapia pary/ małżeńska -80 minut... 150 zł
  • Psychoterapia indywidualna dziecka/młodzieży - 50 minut.... 100 zł
  • Wsparcie dla rodziców - 50 minut...... 100 zł