Co to jest psychoterapia?


Psychoterapia to forma leczenia stanów lękowych, nerwicowych,

depresji, zaburzeń osobowości czy innych problemów natury

psychicznej. Nie jest to łatwa i szybka pomoc, wymaga bowiem

własnego zaangażowania przy współudziale psychoterapeuty. Jest to

proces pracy nad sobą, który trwa w czasie, lecz zmiana wypracowana

tą drogą jest skuteczna i może być odczuwana po zakończeniu

terapii.


Psychoterapia pomaga w poznaniu swoich myśli, uczuć, motywów działania i potrzeb. Prowadzi do większego wglądu i zrozumienia siebie. Jest to czas na zatrzymanie się i przyjrzenie sobie, po to by żyć bardziej świadomie, by pokonać trudności i rozwinąć nowe umiejętności, chociażby budowania bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi. Psychoterapia to czas dla siebie, dzięki któremu poprawia się jakość życia.