O mnie


Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Ukończyłam z wyróżnieniem pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką czteroletniego Studium Psychoterapii oraz Studium Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Szkolenie to posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu mediacji, rozwoju umiejętności wychowawczych, pracy z osobami w żałobie.


Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, parami, młodzieżą i dziećmi. Prowadziłam warsztaty wychowawcze dla rodziców, warsztaty rozwojowe dla kobiet, grupy wsparcia dla osób po stracie. Współpracowałam z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Jestem” w Warszawie, Hospicjum Stacji Opieki Caritas w Nidzicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy. Wiele lat pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Nidzicy prowadząc psychoterapię indywidualną. 


Aktualnie zawodowo jestem związana z Laboratorium Psychoedukacji - Instytutem Treningu i Psychoterapii w Warszawie, renomowanym ośrodkiem działającym w obszarze psychoterapii oraz szkoleń od blisko 40-stu lat.Prowadzę tam psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, więcej informacji pod linkiem: https://www.lps.pl/. Współpracuję ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Nidzicy- dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie. Ponadto jestem zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nidzicy.

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, obecnie jestem w trakcie szkolenia: Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie pod kierownictwem dr Łukasza Müldner-Nieckowskiego (specjalista seksuolog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) we współpracy z prof. Bogdanem de Barbaro (psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Moja praca podlega superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Zofii Milskiej - Wrzosińskiej i Rafała Bornusa. 
W życiu osobistym jestem mężatką, mamą dwóch córek i trzech synów. 


Moje kwalifikacje można znaleźć tutaj.