Oferta


Konsultacja psychologiczna – jest to jedno do trzech spotkań, które służą poznaniu sytuacji życiowej osoby i zbadaniu problemu z jakim się zgłasza, oraz znalezieniu najbardziej odpowiedniej formy pomocy. Konsultacje nie zobowiązują do podjęcia psychoterapii.


Terapia indywidualna – jest to forma pracy nad sobą, w której aktywnie towarzyszy psychoterapeuta. Przeznaczona jest dla osób, które przeżywają cierpienie, niespełnienie w życiu, doświadczają powtarzających się kłopotliwych zachowań, przeżywają depresję, nerwicę, zaburzenia lękowe. W zależności od charakteru trudności możliwe jest podjęcie jednego z dwóch rodzajów terapii – krótkoterminowej (kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań), oraz długoterminowej (ponad rok). W obu przypadkach częstotliwość spotkań wynosi zazwyczaj jedno na tydzień.


Terapia pary/małżeńska - jest to forma pracy psychoterapeutycznej przeznaczona dla osób żyjących w związku, które przeżywają sytuacje kryzysowe, konfliktowe, czują, że nie potrafią się porozumiewać, po zdradzie, zastanawiają się na przyszłością swojego związku. W obecności terapeuty istnieje możliwość zarówno wypowiedzenia swoich uczuć i potrzeb jak i wysłuchania potrzeb i oczekiwań partnera, tak by lepiej się poznać i zrozumieć. Pomoże to we wspólnym znalezieniu rozwiązania problemów z uwzględnieniem potrzeb obu stron.

W zależności od natury problemu spotkania odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.